Krakchemia S.A


Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.10.2018 r.:

UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- Katarzynę Rzadek,

- Józefa Ponikiewicza,

- Włodzimierza Oprzędka."

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Frydrycha.”