Krakchemia S.A

Historia firmy

KRAKCHEMIA S.A. jest firmą o ponad półwiecznej tradycji w dziedzinie handlu artykułami chemicznymi.

Ważniejsze wydarzenia: 

1945

  

Powstanie Rejonowej Składnica Przemysłu Chemicznego w Krakowie – prekursora przyszłej KRAKCHEMII S.A.

1955

 

Na bazie Rejonowej Składnicy Przemysłu Chemicznego została powołana przez ówczesnego Ministra Przemysłu Wojewódzka Hurtownia Przemysłu Chemicznego w Krakowie.

1976

 

Wojewódzka Hurtownia Przemysłu Chemicznego została przekształcona w Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” w Krakowie.

1990

 

Przekształcenie  Przedsiębiorstwa  Handlu Chemikaliami „CHEMIA”   w spółkę akcyjną pod nazwą Firma Handlowa “KrakChemia” S.A. (zarejestrowanie spółki nastąpiło w 1991 r.).

1994

 

Emisja i notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji F.H. „KrakChemia” S.A.

2000

 

Wydzielenie ze struktur F.H.”KrakChemia” S.A. działalności hurtowej – stworzenie odrębnego podmiotu gospodarczego - firmy KrakChemia-Hurt Sp.z o.o.

2004

 

Utworzenie ogólnopolskiej struktury dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych, oraz zmiana struktury  organizacyjnej sprzedaży poprzez  wyodrębnienie działów Granulatów Tworzyw Sztucznych, Folii, Materiałów opakowaniowych, Odczynników Chemicznych i Chemii budowlanej.

2004

 

Wrzesień - przekształcenie spółki hurtowej w spółkę akcyjną i zmiana nazwy na KRAKCHEMIA S.A.

2007

 

Sierpień - Debiut KRAKCHEMII S.A.na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

2007

 

Październik– podpisanie trójstronnej umowy z Basell Polyolefins Company BV.BA. – Belgia (obecnie Basell Sales & Marketing Company B.V. - Holandia) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Polska o sprzedaży i dystrybucji produktów Basella. Umocnienie pozycji Spółki na rynku granulatów tworzyw sztucznych.

2014

 

Przeniesienie siedziby firmy do Alma Tower

2015   70-Lecie Firmy


1945 rok


1955 rok


2005 rok


 2012 rok

tower2014 rok

Misja

Naszą misją jest długotrwała współpraca ze stale powiększającym się gronem odbiorców. Przedsiębiorstwom gwarantujemy ciągłość dostaw jak najszerszego asortymentu najwyższej jakości, po konkurencyjnych cenach. Oddajemy do dyspozycji swoją wiedzę, dbając o bezpieczną przyszłość naszych klientów. Dążymy do umocnienia naszej pozycji, poprzez zwiększenie udziału w rynku sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych oraz sprzedaży artykułów chemicznych.

Cele biznesowe

  • Dystrybucja i sprzedaż poliolefin, tworzyw technicznych oraz dodatków do tworzyw w Polsce oraz zagranicą
  • Dystrybucja i sprzedaż odczynników i surowców chemicznych