Krakchemia S.A

11.01.2022 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU
27.04.2022 ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
29.04.2022 PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI
05.05.2022 Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
10.05.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
19.05.2022 Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
07.06.2022 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 7.06.2022 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ
07.06.2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.
07.06.2022 POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
13.06.2022 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
14.06.2022 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
23.06.2022 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
29.06.2022 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA