Krakchemia S.A

11.01.2022

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2022 Z DNIA 11.01.2022 r.

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: 

  1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
    1. za I kwartał 2022 roku – 26.05.2022 (czwartek)
    2. za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022 (czwartek)  
  2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku – 29.09.2022 (czwartek)  
  3. Termin przekazania raportu rocznego za 2021 rok – 28.04.2022 (czwartek) 

 Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2022 roku zgodnie z postanowieniami § 7 9ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim