Krakchemia S.A

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2023 Z DNIA 20.01.2023 r.

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

za I kwartał 2023 roku – 25.05.2023 (czwartek)

za III kwartał 2023 roku – 23.11.2023 (czwartek) 

Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku – 28.09.2023 (czwartek) 

Termin przekazania raportu rocznego za 2022 rok – 27.04.2023 (czwartek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2023 roku zgodnie z postanowieniami § 7 9ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim