Krakchemia S.A

Raport bieżący NR 1/2024 z dnia 18.01.2024 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

za I kwartał 2024 roku – 23.05.2024 (czwartek)

za III kwartał 2024 roku – 21.11.2024 (czwartek) 

Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku – 26.09.2024 (czwartek) 

Termin przekazania raportu rocznego za 2023 rok – 25.04.2024 (czwartek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu okresowego za
 II kwartał 2024 roku zgodnie z postanowieniami § 79ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim