Krakchemia S.A

30.03.2009r

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2008r

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2008 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Oświadczenie realizuje postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. 

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania finansowego za 2008 rok

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok w formacie pdf


12.02.2009

RAPORT OKRESOWY
ZA IV KWARTAŁ 2008r

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za IV kwartał 2008 w formacie pdf


03.11.2008

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2008r

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za III kwartał 2008 w formacie pdf


25.09.2008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2008r

skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_półrocze_2008   w formacie pdf

jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_półrocze_2008   w formacie pdf

sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej za_I_półrocze_2008   w formacie pdf

raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za_I_półrocze_2008   w formacie pdf

raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za_I_półrocze_2008   w formacie pdf


12.08.2008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA II KWARTAŁ 2008r

sprawozdanie skonsolidowane II kwartał 2008 w formacie pdf

sprawozdanie jednostkowe II kwartał 2008 w formacie pdf

informacja dodatkowa II kwartał 2008 w formacie pdf


15.05.2008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2008r

sprawozdanie skonsolidowane I kwartał 2008 w formacie pdf

sprawozdanie jednostkowe I kwartał 2008 w formacie pdf

informacja dodatkowa I kwartał 2008 w formacie pdf