Krakchemia S.A

03.12.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
29.11.2018
PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU
29.10.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
26.10.2018 POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
26.10.2018 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.
24.10.2018 KANDYDATURA PANA MARKA FRYDRYCHA DO RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
16.10.2018 OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU BADANIA KSIĄG  W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE
28.09.2018 PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
28.09.2018 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.
26.09.2018 OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU Z BADANIA KSIĄG  W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE
21.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
21.09.2018 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
21.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
20.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
19.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
18.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
18.09.2018 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
26.07.2018 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
11.07.2018 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMITU NA GWARANCJE
11.07.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU ODWROTNEGO
29.06.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
25.06.2018 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ – ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
25.06.2018 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.
22.06.2018 KANDYDATURA PANA GRZEGORZA JANASA DO RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
13.06.2018 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ZAKOŃCZENIE OKRESU WYKORZYSTANIA LIMITU NA GWARANCJE
30.05.2018 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.
29.05.2018 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU
24.05.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.
30.04.2018 ZMIANA ADRESU KRAKCHEMIA SA
30.03.2018 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU ROCZNEGO
30.03.2018 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK
15.03.2018 ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ WIELOCELOWĄ WRAZ Z DOKUMENTAMI ZABEZPIECZENIA ORAZ ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGU ODWROTNEGO
1.03.2018 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM
1.02.2018 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH TESTÓW NA UTRATĘ WARTOŚCI
30.01.2018 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU
23.01.2018 ISTOTNA ZMIANA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:
Marzec    30.03.2018 (piatek)    Raport roczny za 2017 rok
Maj    29.05.2018 (wtorek)    Raport za I kwartał 2018 roku
Wrzesień    28.09.2018 (piątek)    Raport za I półrocze 2018 roku
Listopad    29.11.2018 (czwartek)    Raport za III kwartał 2018 roku
 
Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2018 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

·       28 luty – 30 marzec 2018
·       29 kwiecień – 29 maj 2018
·       29 sierpień – 28 wrzesień 2018
·       30 październik – 29 listopad 2018