Soda kaustyczna płatki wodorotlenek sodu 25 kg

243,54 zł
Brutto

Soda kaustyczna płatki wodorotlenek sodu 25kg

Ilość

Soda kaustyczna znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in.:

* do dezynfekcji (szybko i sku­tecz­nie zabija wiele nie­po­żą­da­nych drob­no­ustro­jów takich jak bak­te­rie czy grzyby)

* odkażania ścian i podłóg w zakładach mięsnych a także odkażania róż­nego rodzaju sprzętu tech­no­lo­gicz­nego

* mycia podjazdów i ścieżek

* bielenia drewna

* produkcji mydła

* zwalczania grzybów atakujących rośliny i drzewa owocowe

* udrażnianie rur i oczyszczania szamb

WAŻNE - zawsze dodawaj sodę do wody - nigdy na odwrót !!!! ŚRODEK ŻRĄCY !!! Zachowaj ostrożność i unikaj kontaktu z oczami i skórą.

Soda kaustyczna (caustic soda, sodu wodorotlenek) jest związkiem chemicznym, wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu. Tak szerokie spektrum zastosowań uzyskała dzięki swoim właściwościom.

Przede wszystkim jest ona silnie żrąca, dlatego obchodzenie się z nią wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz odpowiednich środków ochrony osobistej. Opary mogą powodować podrażnienie błon śluzowych, uczucie pieczenia, a także ból i łzawienie oczu. Wniknięcie do przewodu pokarmowego może skutkować dotkliwymi poparzeniami. Należy również unikać kontaktu sody z nieosłoniętą skórą.

Cechą charakterystyczną sody kaustycznej jest dość szybkie absorbowanie dwutlenku węgla z powietrza, które powoduje powstanie warstwy węglanu sodu. Ponadto wodorotlenek sodu w postaci stałej, jest silnie higroskopijny. Z tych powodów substancja ta powinna być przetrzymywana w odpowiednio zabezpieczonych, szczelnych pojemnikach.

Produkt ten dostępny jest pod trzema postaciami:

·       soda kaustyczna mikroperełki

·       soda kaustyczna granulki

·       soda kaustyczna płatki

Za najbardziej wydajną i najtańszą formę sody kaustycznej uznaje się płatki, ponieważ w porównaniu z pozostałymi opcjami najszybciej rozpuszczają się one w wodzie, co dla wielu procesów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie. Powstawanie wodnego roztworu, czyli ługu sodowego, jest reakcją silnie egzotermiczną (wydzielającą duże ilości ciepła), dlatego należy pamiętać o przeprowadzaniu jej wyłącznie w kontrolowanych warunkach.

 

Tak jak zostało napisane na początku, soda kaustyczna znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach i procesach, kilka z nich wymieniamy poniżej:

·       przemysł farmaceutyczny (produkcja polopiryny, kwasu salicylowego)

·       otrzymywanie szkła wodnego z krzemionki

·       produkcja tłuszczów, mydeł, detergentów

·       bielenie elementów drewnianych

·       bielenie, barwienie i utrwalanie barwnika w przemyśle włókienniczym

·       mycie ścieżek

·       udrażnianie rur

·       usuwanie farb i lakierów

·       przeróbka ropy naftowej, rafinacja olejów

·       przeróbka (alkalizacja) ścieków przemysłowych

·   środek myjąco-dezynfekujący stosowany w mleczarniach, browarach, masarniach, farmach, ogrodnictwie

Oferujemy sprawną dostawę substancji nawet w dużych ilościach bezpiecznym środkiem transportu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

OD00220500
298 Sztuk