Krakchemia S.A

Zmiana adresu siedziby Spółki

Krakchemia SA informuje, że od dnia 30 kwietnia 2018 uległ zmianie adres siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki:
ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków